"אז איך להסביר לילד" אביב 2013
(איך_להסביר_לילד_אביב2013)

ברוכים הבאים להשתלמות המקוונת  - "אז איך להסביר לילד". השתלמות זו תפרוש בפניכם את התפיסה החינוכית של בית הספר המרכזי להוראת השואה, באמצעות ערכות הלימוד שפותחו בו לאורך השנים. 
אנו מקווים כי השתלמות זו תעניק לכם, אנשי החינוך, כלים דידקטים ופדגוגים שישמשו אתכם בלימוד נושא מורכב זה בגנים ובכיתות.