מקסימום רשומות

מספר הרשומות המקסימלי שמשתתף יכול להגיש לפעילות זו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English