אפשרויות ליצירת קישורים אוטומטיים ל-Wiki

במצבים מסויימים יכול להיות שלא תרצו שיצירת קישורים אוטומטית תבוסס על מילות CamelCase. אם זהו המצב, סמנו את הקופסא הזו כדי לנטרל יצירת קישורי CamelCase.

אזהרה -- CamelCase הינו תכונת wiki סטנדרטית וניטרולה יכול לגרום ל-wiki מיובאים אחרים לא לתפקד כשורה. השתמשו בתכונה זו רק אם אתם בטוחים במאת האחוזים שאתם לא מעוניינים ביצירת קישורי CamelCase.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English