הוספת הערה

ניתן להוסיף הערות להערכה על מנת:

  1. להוסיף הסבר נוסף או הבהרה להערכה (על ידי הסטודנט שהעריך את העבודה).
  2. לשאול בנוגע להצהרות שניתנו בהערכה (על ידי הסטודנט שעבודתו היא זו שעוברת הערכה).
  3. לנסות ולפתור קשיים שיכול להיות ועלו במהלך הדיון על ההערכה (על ידי המורה).

המטרה של ההערות היא לנסות ולהגיע להסכמה על ההערכה הנוכחית או לנסות ולשכנע את המעריך לשנות את הערכתו. את הדיון יש לנהל בדרך רגועה והגיונית.

אם העבודה עוברת הערכה מחדש אז ההערות הישנות נמחקות ולא מוצגות בהערכה החדשה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English