הסכמה בין הערכות

למטלת סדנה יכולים להיות כל אחד מהמאפיינים הללו:

  1. בשלבי ההגשה וההערכה הסטודנטים רואים את ההערכות שנעשו על ידי הסטודנטים האחרים. אין משוב מהסטודנטים שהגישו את העבודה לסטודנטים שעשו את ההערכה. כלומר, על כל עבודה פרטנית מתקיים משוב חד צדדי בלבד בין העמיתים.
  2. בשלב ההערכה וההגשה הסטודנטים רואים את ההערכות שנעשו על ידי הסטודנטים האחרים והם מורשים להעיר על ההערכות הללו. הם יכולים להסכים או לא להסכים עם ההערכה (של עמיתיהם). במידה והם מסכימים עם ההערכה, אז ההערכה נשארה ומשמשת בחישובים הסופיים בזמן קביעת ציון העמיתים שניתן לעבודה פרטנית זו. אך אם אין הסכמה על ההערכה, לסטודנט שנתן את ההערכה ניתנת האפשרות לשנות אותה. מעגל השינוי\אי ההסכמה יכול להמשיך עד שיש הסכמה או עד התאריך הסופי שבו נסגרת המטלה. הערכה שעדיין נמצאת תחת "מחלוקת" כאשר מגיע התאריך הסופי לא נכנסת לחישוב של הציונים הסופיים. אפשרות זו מאפשרת משוב דו צדדי בין העמיתים על כל עבודה פרטנית.

אם נבחרת שיטת העבודה השניה ישנה האפשרות לכבות את תצוגת הציונים. כלומר, אם מופעלת האפשרות "הסתר ציונים" אז לסטודנט שעבודתו היא זו שעוברת הערכה מוצגות ההערות בלבד. הציונים מוצגים רק לאחר שיש הסכמה (על ההערות בלבד). שימו לב שאפשרות זו יעילה רק במידה שנדרשת הסכמה על ההערכות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English