הערכה את דוגמאות המורה

לאחר שהמורה מגיש את הדוגמאות, חשוב שהוא יעריך אותן.

הערכות אלה הן פרטיות למורה והן לא מוצגות לסטודנטים בשום שלב של המטלה. לעומת זאת הן משמשות כהערכות התייחסות פנימיות שכנגדן משווים את הערכות הסטודנטים. ככל שהערכת הסטודנט תואמת יותר את הערכת המורה כך גם "הציון על מתן הציון" שלו גבוה יותר. למורה יש מידה של שליטה על האופן שבו התאמה זו מתורגמת לציונים. זוהי אפשרות ה-"השוואה של הערכות" בסדנה. את אפשרות זו ניתן לשנות בכל עת ובכך לחשב מחדש את ההשוואות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English