סוג מטלה הנבדקת על ידי עמיתים

מטלה הנבדקת על ידי עמיתים יכולה להיות אחת משני סוגים:

  1. מוכנס רק משוב על מרכיבי ההערכה והערה כללית. הציון שניתן למרכיבי ההערכה לא מוצג בעמודי מתן הציונים. המטלות עצמן לא מקבלות ציון כולל. לעומת זאת, ביצוע מתן הציונים של הסטודנטים נמדד ואמת מידה זו בלבד היא שתורמת לציונים הסופיים שניתנים לסטודנטים.
  2. כאן המורה והעמיתים מתבקשים לספק משוב וציונים יחדיו. המטלות מקבלות ציון כמותי כולל בנוסף למידע האכותי. הציון הסופי של הסטודנט יחושב מהתרומות (המשוקללות) של ציון המורה, ממוצע ציוני העמיתים וביצוע מתן הציון של הסטודנט. li>

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English