הפירוט של הציון הסופי

הטבלה שבמסך זה מציגה את הציון הסופי שלכם ואת האופן שבו הוא חושב. הציון הסופי מורכב משלושה מרכיבים אפשריים.

  1. הציון שהמורה נתן לעבודה שהגשתם.
  2. הממוצע של הציונים שהעמיתים שלכם נתנו לעבודה שלכם.
  3. ציון עבור הביצועים שלכם בשלב הערכת העמיתים. ביצועים אלו התבססו על (א) האם הציונים שלכם היו גבוהים מדי או נמוכים מדי בהשוואה לציונים של שאר הסטודנטים (מה שנקרא הטייה), (ב) האם הציונים שלכם עוקבים, בממוצע, אחר הציונים שניתנו על ידי שאר הסטודנטים (מה שנקרא אמינות) ו(ג) איכות ההערות שנתתם לעבודות אותן בדקתם. אלו נבדקו וקיבלו ציון על ידי המורה. שלושת ציוני 'ביצוע' אלו שוקללו ביחס של 1:2:3 בהתאמה כדי לתת ציון כולל "על מתן הציון". במילים אחרות, לציון שהמורה נותן להערות ניתן אותו המשקל של פקטורי ההטיה והנאמנות יחדיו.

לשלושת המרכיבים הללו ניתן להוסיף משקל באופן שנראה הכי מתאים למטלה. המשקלים הללו מוצגים בטבלה הקטנה יותר.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English