החישוב של הציון הסופי

הטבלה שמופיעה במסך זה מציגה את האופן שבו הציונים הסופיים של הסטונדטים מחושבים. הציונים הסופיים הם סכום משוקלל של עד לחמישה מרכיבים.

  1. הציון שהמורה נתן לעבודה שהם הגישו. מרכיב זה נתון לבחירתכם ויבוא לידי שימוש רק המידה והמורה אכן בדק את העבודה של הסטודנט. אם הסטודנט הגיש יותר מעבודה אחת נעשה שימוש בציון "הטוב ביותר" שלו. כאן, ה'טוב ביותר' משמעותו העבודה בעלת השילוב המשוקלל הגבוה ביותר של ציון המורה וציון העמיתים...
  2. הממוצע של הציונים שהעמיתים נתנו לעבודה המדוברת. שוב, במידה והסטודנט הגיש יותר מעבודה אחת נעשה שימוש בציון "הטוב ביותר" שלו. לבחירתכם, ניתן לכלול בתוך ציון העמיתים את ציון המורה. הציון יכלל אם יש מעט מדי הערכות מידי העמיתים או אם ישנו חשד שהערכותיהם של העמיתים אינן צודקות אם מפני הטייה (לרוב לכיוון הגבוהה יותר) או שהן פשוט לא אמינות. אם ציון המורה נכלל בחישוב של הממוצע הוא מקבל את אותו היחס כמו ציוני העמיתים.
  3. הטיית הסטודנט בכל הנוגע לנתינת ציונים לעבודות של עמיתיו. זה מודד האם ציוניו של הסטודנט הם או גבוהים מדי או נמוכים מדי. זהו לא מדד מוחלט והוא מבוסס על ההבדלים שבין הציונים של הסטודנט לבין ממוצע הציונים של עמיתיו עבור כל עבודה אותה הם העריכו. על פי רוב לא רצוי לתת למרכיב זה משקל גדול.
  4. האמינות של הסטודנט בכל הנוגע למתן ציון לעבודות של עמיתיו. זה מודד עד כמה ציוני הסטודנט עוקבים אחר ממוצע הציונים של עמיתיו עבור העבודות שהן העריכו. בתאוריה, אם הסטודנט מעניק ציונים גבוהים לעבודות טובות וציונים נמוכים לעבודות לא טובות, האמינות שלו תהיה גבוהה. אם קיימת הנחה, שעל פי רוב, הסטודנטים הם מעריכים גרועים, אז רצוי לצרף לתוך ממוצע ציוני העמיתים גם את ציוני המורה. פעולה זו אמורה להוסיף תוקף לציוני האמינות.
  5. הציון הממוצע שניתן על ידי המורה עבור ההערכות של הסטודנט.
  6. זה כולל את ההערכות הראשוניות שנעשו על ידי הסטודנט על העבודות 'לדוגמא' בנוסף לכל ציון שהמורה נותן על הערכות שנוצרו במהלך שלב הערכות העמיתים של המטלה. לרוב מרכיב זה יותר חשוב מאשר מרכיבי האמינות וההטייה ולכן, אם זה אפשרי, צריך להעניק לו משקל גדול יותר.

לחמשת המרכיבים הללו ניתן לתת משקל בכל דרך שמתאימה למטלה. לדוגמא, לציון המורה ניתן לתת משקל גבוה יותר במידה וחלק הערכות העמיתים של המטלה נחשב לחלק משני במטלה בכללותה. לחילופין, אם המורה בודק רק חלק מההגשות, ניתן להתעלם מציונים אלו על ידי כך שתתאימו להם משקל של אפס. אם המטלה מתרכזת בהיות הסטודנטים כשופטים והמשוב שהם מספקים, אז ניתן לקבוע את משקל שני המרכיבים הראשונים כאפס (או כל ערך נמוך אחר) ויכולות מתן הציון של הסטודנטים הם אלה שיקבעו את הציונים הסופיים.

שימו לב שהשימוש במסך זה חוזר ונשנה, והציונים הסופיים לרוב לא מוצגים לסטודנטים עד לשלב האחרון של המטלה. ברגע שהמורה מרוצה מהציונים הסופיים והשקלולים שלהם הוא יכול להציג אותם בפני הסטודנטים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English