הציונים הסופיים

הטבלה שמופיעה במסך זה מציגה את הציונים הסופיים, את הפירוט שלהם ואת האופן שבו הם מוצגים בפני הסטודנטים. במידה וחסרים ערכים כלשהם בטבלה ניתן "לחזור אחורה" ולהוסיף אותם. למעשה, ישנם שני שינויים אותם ניתן להכניס בציונים הסופיים.

  1. אם צריך להוסיף ציון שניתן על ידי המורה, אזי ניתן לתת את הציון לעבודה על ידי כניסה למסך הניהול של המורה עבור מטלה ולחיצה על הקישור quot;הגשות סטודנטים להערכה". ניתן לתת ציון לכל הגשה בולטת. לאחר שזה נעשה, יש להעביר את המטלה חזרה לשלב השלישי ולחשב מחדש את הציונים הסופיים. באופן דומה במסך הניהול ניתן לתת ציון לכל הערכה שעדיין לא ניתן לה ציון.
  2. אם אתם מעונינים לשנות את סכימת השיקלול של הציונים, יש להעביר את המטלה חזרה לשלב 3, ללחוץ על הקישור "חשב את הציונים הסופייםrades" ולהכניס את המשקלים החדשים. לאחר שהציונים חושבו מחדש, יש להעביר את המטלה לשלב ה-4 כדי להפוך את הציונים החדשים לזמינים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English