הציון עבור הגשות

הערך הנל קובע את הציון המקסימלי שאפשר להעניק ל-הגשה.

הציון הכולל של הסדנה הוא הסכום של הציון (הממוצע) הניתן להערכות הסטודנט ועוד הציון שניתן להגשות שלו. כך שאם נקבע שהציון (המקסימלי) שניתן לתת להערכה של הסטודנט הוא 30, והציון (המקסימלי) שניתן לתת להגשות של הסטודנט הוא 70, אזי הציון (המקסימלי) של התרגיל הינו 100.

את הערך הזה אפשר לשנות בכל עת, והסטודנטים (והמורה) יראו את ההשפעה על הציונים באופן מיידי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English