מתן ציון למטלות עמיתים

למען נוחות בתהליך מתן הציונים, 'מטלת עמיתים' מחולקת למספר מרכיבי "הערכה". כל מרכיב מתייחס לפן מסויים של המטלה. לפי סוג ההערכה לכל מרכיב, עליכם

  1. להכניס ציון על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או על ידי בחירה במספר המתאים מהתפריט הגולש.
  2. בקופסאת המשוב הכניסו טקסט שמסביר מדוע בחרתם לתת את הציון שנתתם. אם אתם מרגישים כי הסיבה היא ברורה לעין כל, השאירו את הקופסא ריקה. אך שימו לב שיכול להיות שהמורה יעבור על ההערכה שלכם ובמידה ואתם לא סיפקתם הסבר, יפקפק בציון כלשהוא.

בסוגי הערכה אחרים, אתם מתבקשים לקבוע את הימצאותם או חסרונם של פריטים מסויימים ובאחרים לבחור בהצהרה המתאימה ביותר לעבודה. בשתי המטלות הללו באפשרותכם להתאים מעט את הציון לפי ראות עיניכם.

הקופסא האחרונה בטופס זה מאפשרת לכם להעיר הערה כללית על העבודה. הערה זו אמורה להצדיק את ההערכה שלכם. הערה זו צריכה להיות מנומסת ועד כמה שניתן, בונה. ההערכה שלכם תוצג בפני הסטודנט שאת עבודתו הערכתם.

בידכם תקופת זמן מוגבלת, לרוב כחצי שעה, שבמהלכה אתם יכולים לשנות את דעתכם ולהכניס שינויים בציונים או בהערות שנתתם. מרגע שחולף פרק זמן זה האדם שאת עבודתו הערכתם מקבל הודעה בנוגע להערכה. בשלב זה אתם יכולים לצפות בהערכה שעשיתם, אבל לא לשנותה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English