מתן ציון להערכות הסטודנטים

מסך זה משמש להכנסת ציון המורה שניתן לההערכה שנעשתה על ידי הסטודנט במהלך שלב ההגשה וההערכה של המטלה. נעשה שימוש בשיטת מתן ציון פשוטה יחסית, התוצאה מתוך 20. המורה יכול להחליט מה מקבל ציון ואת התוצאות היחסיות מההוראות שניתנו לסטודנטים לפני שהמטלה התחילה. לדוגמא, ברמה גבוה ניתן לדרוש מהסטודנטים לתת הערות ביקורתיות, ברמה בינונית ניתן לדרוש מהסטודנטים לציין חולשות והצלחות, ברמה נמוכה יותר ניתן לדרוש מהסטודנטים פשוט לציין אי דיוקים ושגיאות.

אם היא זמינה, ניתן להציג את הערכת המורה לפני זו של הסטודנט וזאת על מנת שניתן יהיה להשוות בקלות בין השתיים. ניתן להשתמש בהערות המורה כאמת מידה.

הציון שניתן להערכה נשמר על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתחתית העמוד. קיימת האפשרות לחזור על ההערכה במהלך תקופת ה-"עריכה". ברגע שתקופה זו חלפה הערות המורה הופכות זמינות לסטודנט. לעומת זאת "הציון על מתן הציון" לא נגלה בפני הסטודנט לפני שהציונים הסופיים נהפכים לזמינים. (הסיבה לכך היא הבלבול האפשרי בין הציון שניתן לעבודה ובין הציון שניתן להערכה של אותה העבודה, בשלה מוקדם של המטלה ההבחנה בין השניים לא תהיה ברורה לסטודנטים.)

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English