הציון עבור הערכות הסטודנטים

זהו הציון המקסימלי שניתן לתת להערכות שהסטודנטים נתנו לעבודותיהם שלהם ושל אחרים. הציון הממשי שניתן להערכה מחושב על ידי מודול הסדנה על ידי השוואת ההערכה המדוברת עם ההערכה ה"טובה ביותר" של אותה ההגשה. ההערכה "הטובה ביותר" היא זו שהכי קרובה לממוצע של כל ההערכות. (במידה ולהערכות של המורה ניתן משקל הגבוה יותר מאחד, זהו ממוצע "שמוסף לו משקל".) שימו לב שבמידה ויש רק הערכה אחת להגשה, ההערכה היחידה הזו נלקחת כטובה ביותר. במידה וישנן שתי הערכות לאותה הגשה, שתיהן נחשבות כ- "טובות ביותר". רק במידה ויש שלוש הערכות או יותר, המודול מתחיל לעשות הבדלות בין ההערכות.

לפעמים הציון הזה נקרא ה"ציון על מתן הציון" והוא לא הציון המקסימלי שניתן לעבודה, הציון ההוא נקרא "ציון עבור הגשה".

הציון של הסטודנט עבור הסדנה הוא הסכום של הציון הזה והציון של ההגשה(\ות) שלו. כך, שאם הציון (המקסימלי) שניתן לתת להערכות הסטודנטים נקבע על 20, והציון (המקסימלי) שניתן לתת להגשה נקבע על 80, אזי הציון (המקסימלי) של התרגיל הינו 100.

את הערך הזה ניתן לשנות בכל זמן שהוא וההשפעה של שינוי זה על הציונים נראית על ידי הסטודנטים (והמורה) באופן מיידי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English