מתן ציון להגשות הסטודנטים

ככלל, אנו ממליצים שהמורה יעריך נתח יפה מהעבודות שהוגשו על ידי הסטודנטים. ההערכות יוצגו לסטודנטים ויספקו להם משוב חשוב לגבי עבודותיהם.

במודול הסדנא משתמשים בהערכות שנעשו על ידי המורה בשתי דרכים. בתחילה משתמשים בהן בחישובים המשמשים לקביעת "הציון על מתן הציון", הציונים שניתנים להערכות הסטודנטים. שנית, משתמשים בהן בחישוב של ציוני ההגשות. להערכות אלה ניתן להעניק יותר משקל (אפשרות ה- "המשקל שניתן להערכות המורה"), הוספת משקל זה משפיעה על החישוב של הציון שניתן על מתן הציון ועל ציון ההגשות יחדיו. אם ישנה הרגשה שהערכות הסטודנטים הן גבוהות מדי (או נמוכות מדי), יש לשקול להגדיל את פקטור משקל זה מפני שפעולה זו תעזור לאזן במידה את הציונים. .

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English