לכלול את עצמך במטלה

במטלה הנבדקת על ידי עמיתים ניתן לכלול בסט העבודות שהסטודנט מתבקש לבדוק גם את העבודה של הסטודנט עצמו. הדבר אומר שאם, לדוגמא, מספר העמיתים המעריכים הוא 5, אז כל סטודנט יתבקש לבדוק 6 עבודות כאשר אחת מהן תהיה העבודה שלו.

במידה ומספר העמיתים המעריכים נקבע כאפס ואפשרות ה'כלול את עצמך' מופעלת, המטלה הופכת למטלת הערכה עצמית. בסוג זה של מטלה ניתן לכלול (או לא) את ציון המורה, הדבר תלוי בהאם האפשרות המתאימה מופעלת.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English