כלול את ציון המורה

אופציה זו מאפשרת לכלול את ההערכות של המורה את ההגשות כאילו הן הערכות עמיתים. אם אפשרות זו נקבעת ל-'כן', אז למעשה, ההערכות של המורה נספרות פעמיים, לראשונה כהערכה הרגילה של המורה ושנית על ידי ההוספה שלהן למאגר הערכות העמיתים. יכול להיות שהמורה ירצה לעשות זאת מפני ש(א) מספר הערכות העמיתים עבור כל הגשה הוא נמוך, או (ב) כדי לנסות ולייצב את הערכות העמיתים כאשר נראה שהן מוטות או לא אמינות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English