טבלת ליגה (הישגים) של הגשות

בטבלת הליגה (הישגים) רשומות ההגשות הטובות ביותר שנוצרו במהלך מטלה זו. את מספר הרשומות ניתן לקבוע כאפס, מספר בין 1 ל-20, 50 או 100. אם מספר הרשומות נקבע כאפס, אז טבלת הליגה לא תוצג. אם מספר הרשומות נקבע למספר בין 1 ו-20, 50 או 100, אזי בטבלה יוצגו מספר זה של רשומות. לדוגמא, אם אתם קובעים את מספר הרשומות כ-10 אז בטבלה יוצגו עשרת ההגשות הטובות ביותר.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English