ניהול מטלת סדנה

מטלת סדנה היא מעט יותר מסובכת ממטלה רגילה. היא כוללת בחובה שלושה שלבים או צעדים, שהם:

 1. הגדירו מטלה את אופן ההערכה של המטלה יש לפרק למספר מרכיבי הערכה, מה שהופך את תהליך מתן הציונים לפחות שרירותי ונותן לסטודנטים מסגרת שלפיה הם יכולים לעשות הערכות. על המורה מוטל תפקיד הגדרת מרכיבי ההערכה, ובכך ליצור גיליון למתן ציונים. (לפרטים נוספים, ראו את העמוד ההוא.)

  לאחר שמרכיבי ההערכה מוגדרים, לרוב המורה יגיש מספר עבודות לדוגמא. עבודות אלה משמשות כתרגול לסטודנטים כדי שיעריכו אותן לפני שהם מכינים את עבודותיהם. אך על המורה להעריך את העבודות לדוגמא הללו לפני שהמטלה הופכת לזמינה בפני הסטודנטים. הליך זה מספק למורה "תשובות" לדוגמא בזמן שהוא סוקר את ההערכות שהסטודנטים נתנו לאותן הדוגמאות (שנוצרו בשלב הבא).

  המורה יכול לבחור האם ברצונו להגיש עבודות לדוגמא, הוא איננו מחוייב לעשות כן, ובעבור מטלות מסויימות מהלך שכזה יכול לא להתאים.

 2. אפשר הערכות והגשות של סטודנטיםכעת המטלה פתוחה בפני הסטודנטים. אם המורה הגדיר עבודות לדוגמא אז הסטודנטים נדרשים להעריך מספר מסויים מהן. (מספר ההערכות ניתן כאשר המטלה נוצרת.) ברגע שהסטודנט עזה את מספר ההערכות הנדרש, באפשרותו להגיש את עבודתו שלו. כאשר ישנה מטלה ללא עבודות לדוגמא, הסטודנטים חופשיים להגיש את עבודותיהם ללא עיכוב.

  היתרון של השארת המטלה בשלב ההגשה הוא שזה מאפשר הצטברות של הגשות, וכאשר בשני השלבים הבאים ההגשות הללו מוקצוות, ישנה חלוקה טובה יותר של העבודה שיש לעשות. אם המטלה עוברת משלב ה-"הגדרה" ישירות לשלב ה- "אפשר הגשות והערכות" (מהלך מורשה), סטודנטים שהגישו את עבודותיהם בשלב מוקדם יקבלו להעריך הגשות מוקדמות, והסטודנטים שיגישו בשלב מאוחר יותר יקבלו להעריך הגשות מאוחרות. הוספת "השהייה" לפני שמתחילות הערכות העמיתים תפחית את הבעיה עד למאוד.

  מהרגע שהסטודנט הגיש את עבודתו, המורה יכול, אם הוא רוצה בכך, להעריך אותה. את ההערכה הזו ניתן לשלב בציון הסופי של הסטודנט. את הערכות אלו ניתן לעשות במהלך שלבי ההגשה וההערכה של המטלה.

 3. אפשר הגשות והערכות סטודנטים אם המטלה כוללת הערכת עמיתים, סטודנטים שהגישו עבודות יקבלו עכשיו עבודות של סטודנטים אחרים כדי שהם יעריכו אותן. סטודנטים שעדיין לא הגישו את עבודותיהם מורשים להגישן (אבל לא מוצגות להם עבודות של סטודנטים אחרים). בשלב זה, הגשות, הגשות מחדש, הערכות של הגשות והגשות מחדש, כולן מורשות להתקיים יחד.

  יכול להיות שמורה ירצה להפריד בין הגשת העבודה ובין הערכות העמיתים אותה לשני שלבים נפרדים, לחכות שכל הסטודנטים יגישו את עבודותיהם לפני שהמטלה עוברת לשלב הערכות העמיתים. במקרה זה אין כל שימוש בשלה זה והמטלה עוברת משלב "אפשר הגשות" ישירות ל-"אפשר הערכות". אפשרות זו מאפשרת למורה להציב תאריך סופי להגשות, בתאריך זה המטלה עוברת לשלב ה- "אפשר הערכות" .

  לעומת זאת, אם המורה לא מעוניין בחלוקה סטרילית כזו במטלה, אז לשלב זה יש שימוש במטלה. כשהגשות והערכות מורשות להתרחש בו זמנית, על המורה לשקול להגדיר את רמת הקצאת היתר לאחת (או אפילו שתיים) וזאת כדי לאפשר להקצאות להתרחש ללא בעיה (ראו את עמוד המנהל עבור פרטים נוספים). שימו לב שאם תעשו כן הדבר עלול לגרום לכך שהגשות מסויימות יוערכו (על ידי העמיתים) יותר פעמים וחלק פחות פעמים מאשר מרבית ההגשות.

  כאשר סטודנט מסיים הערכה, עמיתו יכול לראות אותה. הסטודנט שהגיש את העבודה יכול להעיר הערות על ההערכה זאת במידה ואפשרות זו נבחרה עבור המטלה.

 4. אפשר הערכות סטודנטים בשלב זה הערכות העמיתים ממשיכות אבל הסטודנטים לא מורשים להגיש הגשות או הגשות מחדש. לסטודנטים שעדיין לא הגישו אף לא עבודה אחת נאמר שלא ניתן להגיש יותר עבודות ובפניהן לא מוצגות הגשות (של עמיתיהם) על מנת שיעריכו אותן.

 5. תצוגת הציונים הסופיים השלב הסופי של המטלה מוכנס על מנת לאפשר לסטודנטים לראות את הציונים הסופיים שלהם בפירוט רב. בקלות רבה ניתן לעיין ולסקור את ההערכות הפרטניות שתרמו לציון הסופי של כל הגשה.

  לבחירתכם, בפני הסטודנטים (והמורה) מוצגת בנוסף "טבלת ליגה (הישגים)" של הגשות הסטודנטים. אלה מופיעות ברשימה, לפי סדר הציונים, ההגשה בעלת הציון הגבוה ביותר מופיעה ראשונה.

בכל שלב של המטלה המורה יכול לגשת לעמוד ה"הנהלה". עמוד זה מראה את השלב הנוכחי שבו נמצאת המטלה. בעמוד זה רשומות העבודות לדוגמא של המורה (אם יש כאלה), ההערכות של הסטודנטים (לעבודות לדוגמא, לעבודות שלהם ולהגשות של אחרים),וההגשות של הסטודנטים. המורה יכול להשתמש בעמוד הזה על מנת לבדוק, לתת הערכה, לתת הערכה מחודשת, לתת ציון חדש להגשות, למחוק הגשות והערכות, ובכלליות לצפות בהתקדמות של המטלה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English