מספר ההערכות של הגשות הסטודנטים

מספר זה קובע האם הסטודנטים נדרשים להעריך כעמיתים את עבודותיהם של הסטודנטים האחרים. אם מספר זה הוא כל מספר השונה מאפש, אז הסטוננט מקבל מספר זה של עבודות של סטודנטים אחרים. לאחר שההערכה נעשית, יוצר העבודה יכול לראות את ההערות ואולי גם את הציון שניתן על ידי עמיתו. (יש אפשרות שתהליך הערכת העמיתים יהיה תהליך חוזר ונשנה, הדבר תלוי בהגדרה של האפשרות "הסכמת הערכות".)

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English