מספר הערכות של דוגמאות המורה

מספר זה קובע באם הסטודנטים נשאלים בכדי להעריך את כל חלקי דוגאות העבודה לפני שמגישים את עבודה שלהם. אם המספר אינו אפס כל סטודנט חייב להעריך את מספר חלקי הדוגמאות של העבודה. הם אינם יכולים להגיש את העבודה שלהם עד שהערכות אלו יעשו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English