מספר הקבצים המצורפים המצופים עבור ההגשות

המספר המוכנס כאן קובע כמה "תיבות העלאת קבצים" יוצגו, כאשר הסטודנט מגיש עבודה. המספר יכול להיות 0 אשר כוונתו כי העלאות קבצים כלשהן לא מורשות. אם העלאת קבצים מורשת, המספרים יוגדרו 1,2 עד ל-5. בד"כ המספר יהיה 0 או 1, אך בכמה הגשות מטלה הסטודנטים יתבקשו להגיש יותר מקובץ אחד עבור מטלה מסויימת.

האם המספר נקבע ל-3 למשל, והסטודנט מגיש רק שני קבצים להגשתו, שני הקבצים יוגשו ולא תיהיה כל הודעת אזהרה. כך, כאשר מגישים עבודה (בפעולה אחת) סטודנטים יכולים להגיש מספר כלשהו של קבצים להגשתם, עד למספר המקסימלי הניתן באופציה זו.

דע כי אפשרות זו לא קובעת את מספר המקסימלי של העלאות קבצים שסטודנט יכול להוסיף להגשתו. היא רק קובעת כמה "תיבות העלאת קבצים" יוצגו. הסטודנט יכול להוסיף בחופשיות עוד קבצים להעלאה עבור הגשתו ע"י עריכת ההגשה שלו. דבר זה יחשב כבלתי רגיל.

ערך ברירת המחדל עבור אפשרות זו היא 0, כלומר לא נדרשת העלאת קובץ כלשהו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English