מספר ההערות, אלמנטים, רצועות, קריטריון או רובריקות

המספר המוכנס כאן קובע כמה פריטים ישומשו ע"י הערכות. בהסתמך על סוג אסטרטגית מתן הציונים, מספר זה מקנה את מספר ההערות, אלמנטי הערכות, רצועות, קריטריון או קטגוריות ברובריקה מסוימת. בצורה אופיינית למטלה יהיו בין 5 ל15 פרטי הערכות, המספר הממשי בהתחשב בגודל ובמורכבות של המטלה.

לכל ההערכות ישנו שדה הערה כללי. עבור מטלה " ללא מתן ציונים" הערך הניתן כאן קובע את מספר אזורי ההערה הנוספים. ניתן לציין אותו בספרה 0 ומסתיים במטלה כאשר ישנו רק אזור הערות כללי יחיד.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English