סיסמאות

שדה זה מגדיר את סיסמת "access" (גישה) לתרגיל הנ"ל. הסיסמה יכולה להכיל אורך של עד 10 תווים. הסיסמה ניתנת לאיפוס בכל זמן במהלך הסדנה. ההחלטה האם סטודנטים נשאלים לסיסמתם בכדי להיכנס לסדנה נקבעת ע"י אפשרות ה-"Use Password" (השתמש בסיסמה)

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English