שחרור ציוני המורה

תאריך זה ניתן לשימוש לעיכוב ההערכות (והציונים) של המורה עד לתאריך זה. כברירת המחדל התאריך מוגדר לזה של תאריך וזמן יצירת הסדנה. אם התאריך לא שונה ציוני המורה יהיו זמינים לסטודנטים זמן קצר לאחר שהם נוצרו, הזמן הקצר הזה הוא חצי שעה לאחר יצירתם ("maxeditingtime") , קביעת הגדרה זו תאפשר למורה לעכב את הציונים שלהם לזמן ממושך במטלה. למשל אם המורה ירצה לעכב את הציונים שלהם עד למועד הסופי, אז המועד הראשון להגשה יוגדר כמו המועד הסופי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English