הגשה מחודשת של מטלות

כברירת מחדל, סטודנטים אינם יכולים להגיד שנית מטלות, הם מורשים להגיש רק פעם אחת.

אם תדליק את אפשרות זו, סטודנטים יורשו להגיש יותר מהגשה אחת עבור מטלה זו. אלמנט זה מועיל אם המורה רוצה לעודד סטודנטים לשפר את עבודתם ולהגיש שוב את המטלה ע"י תהליך חוזר ונשנה זה.

מטלת ההגשות מוקצת על בסיס מספר הערכות של עבודה יחידה אחת שהוגשה. כך שהגשות חדשות מסטודנט מסוים כנראה מועמד להערות שוות מעמד. בכל אופן, אם סטודנט מגיש מחדש מספר חלקי עבודות ברצף מהיר, הן יוערכו במידה שווה. המטלה אינה נותנת עדיפות להגשה החדשה ביותר.

הציון הסופי של הסטודנט מתבסס על סך כל "מתן הציונים לציון" וההגשות עם הציון הגבוה שלהן.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English