הערכה עצמית

מטלת הסדנה יכולה לכלול על פי בחירה את עבודתו של הסטודנט בקבוצת החלקים של כל סטודנט אשר מבקש להעריך. משמועות הדבר היא שאם למשל מספר חלקי עבודת הסטודנט שכל סטודנט צריך להעריך נקבע ל-5, אז כל סטודנט יתבקש להעריך 6 יחידות עבודה כאשר אחת מהן היא עבודתו...

אם מספר חלקי העבודות של הסטודנט נקבע ל-0 ואפשרות ההערכה העצמית דלוקה, אז הערכה תהפוך להיות מטלה אשר ניתן לתת לה ציון עצמי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English