הגשת דוגמאות המורה

במידה והסטודנטים נדרשים להעריך מספר עבודות 'לדוגמא' כתנאי להגשת עבודותיהם שלהם, המורה משתמש בקישור זה כדי להגיש את העבודות לדוגמא הנל. בידי המורה להגיש כמה עבודות שהוא רוצה. אם מספר העבודות לדוגמא גבוהה ממספר העבודות שהסטודנטים נדרשים להעריך אז העבודות מוקצאות באופן אקראי אך מאוזן. המערכת מנסה לוודא שכל העבודות לדוגמא מוקצות לסטודנטים מספר זהה של פעמים. ההקצאה הינה אקראית בכך שאם, לדוגמא, מוגשות עשר עבודות לדוגמא, זהו מקרה מאוד לא סביר שהסטודנט הראשון יקבל להעריך את עבודות 1, 2, ו-3.

במידה והמורה מגיש מספר נמוך יותר של עבודות לדוגמא ממה שנתון בפרמטר המתאים לכך במטלה, הסטודנטים מקבלים להעריך את הדוגמאות הללו בלבד.

לאחר שהמורה הגיש את העבודות לדוגמא חשוב שהמורה יעריך את אותן הדוגמאות. בהערכות של המורה משתמשים באופן פנימי כאשר הסטודנטים מעריכים את אותן הדוגמאות. ככל שהערכת הסטודנט קרובה יותר להערכת המורה, כך "הציון על מתן הציון" שניתן לסטודנט הינו גבוה יותר. ההערכות שנעשות על ידי המורה הינן פרטיות למורה והן לא מוצגות לסטודנטים בשום שלב של המטלה. לעומת זאת, הציונים שניתנים להערכות אלה כן מוצגים בפני הסטודנטים. ברגע שההערכות מקבלות ציון, בפני הסטודנטים ניתנת האפשרות להעריך מחדש את הדוגמא במידה והם רוצים לקבל ציון גבוה יותר על מתן הציון.

את הדוגמאות וההערכות שלהן ניתן לראות ולשנות מעמוד ההנהלה של הסדנה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English