המשקל שניתן להערכות המורה

באפשרות זו, שלרוב נקבעת כ-1, ניתן להשתמש על מנת "לכבות" הערכות כלשהן שנעשו על ידי המורה, להעניק להן משקל השווה להערכות הסטודנטים או להעניק להן משקל הגבוהה יותר מהערכות הסטודנטים.

הערך הרגיל עבור אפשרות זו הוא 1. אפשרות זו מעניקה להערכות המורה את אותו המשקל שיש להערכות הסטודנטים.

במהלך המטלה יכול להיווצר מצב בו נוצר הרושם שהסטודנטים מקבלים בעקביות הערכות "גבוהות מדי", כלומר, שהסטודנטים מעניקים לעמיתיהם ציונים הגבוהים ממה שמגיע להם. יכול להיווצר מצב הפוך, בו ציוני העמיתים הם נמוכים מדי (למרות שמצב זה הוא נדיר יותר). על אופן מתן הציונים העלוב של הסטודנטים ניתן לפצות, ברמה מסויימת, על ידי הגדלת הערך של אפשרות זו. קביעת הערך ל-5, לדוגמא, משמעותה שבמידה ויש חמש הערכות סטודנטים עבור כל הגשה, אז להערכת המורה יש את אותו המשקל (בקביעת הציון ובהוצאת ההערכות החשודות) כמו כל חמשת הערכות הסטודנטים יחדיו. בשלב מתקדם יותר בניתוח ההערכות, במידה וערך זה גבוה מאחד, יש סיכוי גבוה יותר שהערכות סטודנטים שלא מסכימות עם הערכת המורה יוצאו מהחישוב. ההערכות הנשארות קרובות יותר לציון המורה ובכך מעניקות משקל גבוה יותר להערכת המורה.

את אפשרות זו ניתן לשנות בכל שלב במהלך המטלה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English