הערכות שלא ניתן להן ציון

ככלל, אחוז (קטן) מהציון של ההערכות שנעשות על ידי הסטונדטים נחשב בציון הסופי שלהם. מתן הציונים להערכות אלה (ואלו שנעשו על ידי המורה) נעשה ברקע על ידי מודול הסדנה. כל עוד ההגשה מוערכת שלוש פעמים או יותר, המודול יכול לאמוד באופן הגיוני את ה-"ערך" של כל הערכה (עבור הגשות שהוערכו רק פעם או פעמיים, הערכות אלה מקבלות את "הציון על מתן הציון" המקסימלי). מכיוון שתהליך זה של מתן ציונים נעשה במרווחים קבועים, לרוב, מספר ההערכות שנותרו ללא ציון יהיה אפס. שימו לב שבסדנאות בהן חייבים להסכים על הערכות, רוב הסיכויים שהערכות שעדיין לא הושגה עליהן הסכמה יישארו גם הן ללא ציון. כך שבסוג זה של סדנה רוב הסיכויים שמספר ההערכות שלא ניתן להן ציון יהיה שונה מאפס (אך על המספר לקטון ככל שמושגות יותר הסכמות בנוגע להערכות).

הפעולה של קישור זה היא לכפות חישוב מחדש של הציונים שניתנו על מתן הציון, הציונים שניתנו להערכות. יכול להיות שהמורה ירצה לעשות זאת כאשר חל שינוי בכל אחת מהאפשרויות הללו:

  1. האפשרות "השוואה בין הערכות";
  2. המשקל שניתן להערכות המורה.
לחיצה על קישור זה תעדכן באופן אוטומטי את הציונים שניתנו על מתן הציון, ובכך תשקף את הערכים העכשויים שניתנו לפרמטרים אלו. שינויים שנעשו בהגדרות אחרות של הסדנה, כמו הערך של הציון על מתן הציון עצמו, לא דורשים ביצוע החישוב מחדש.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English