הערכות שלא ניתן להן ציון (הגשות הסטודנטים)

הערכה את הגשות הסטודנטים אלו הן הערכות העמיתים שהסטודנטים עושים על העבודות אחד של השני. ככלל, המורה לא מחוייב לתת ציון להערכות הללו. כל עוד כל אחת מהגשות עוברת לערך חמש הערכות, המערכת יכולה לשפוט באופן שמתקבל על הדעת את ביצוע ההערכה הפרטני של כל סטודנט. כאשר יש מעט הערכות עמיתים אז יכול להיות שהמורה ירצה לתת ציון להערכות אלו. במהלך חישוב הציונים הסופיים של הסטודנטים ניתן להתחשב בכל ציון שניתן להערכות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English