הערכות ללא ציון (הגשות המורה)

הערכות של הגשות המורה אלו הערכות של חלקי הדוגמה של העבודה שהמטלה דורשת מהסטודנטים לעשות לפני שהם מגישים את עבודתם.הערכות אלו באופן כללי ניתנות ע"י המורה. הערכות יצביעו באם הסטודנט מבין את המטלה ויספקו משוב שימושי למורה באם דרישת פעילות כלשהי של תיקון או כיוונון נוסף של המטלה. בנוסף אם המטלה תשא ציון הערות המורה תהינה זמינות לתלמיד. דבר זה יכול להעניק הדרכה נוספת לסטודנטים בעת ההכנה של חלקי המטלות שלהם.

אין צורך להעריך מטלות אלו. מתן האפשרות לא להעריך את מטלות הסטודנטים לא תמנע מהסטודנטים להגיש את עבודתם. יחד עם זאת מומלץ, שלפחות דוגמה של המטלות תוערכנה מהסעיפים שהוזכרו להעיל.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English